HET BEGIN

In de Waag te Nijmegen werden in de jaren 60 levende kerststallen georganiseerd. Zo ook in december 1964. Jacques was toen net 3 maanden oud.

Hier naast op de foto Jacques in de rol van kindeke Jezus. Eigenlijk is dit de aanleiding geweest tot de kerststal gekte van nu.

In die jaren is de kerststal die in het bezit was van Jacques grootouders "verdeeld" tussen de gezusters Dreissen (moeder van Jacques en diens zuster). De ouders van Jacques hebben in de eerste jaren na de verdeling de ontbrekende stukken weer helemaal aangevuld zodat de stal weer compleet was.

Jacques heeft totdat hij het ouderlijk huis verliet deze kerststal menige keren opgebouwd. Daarna werd eigenlijk alleen nog maar de stal, jozef, maria en het kindeke neergezet.

Uiteindelijk heeft Jacques de gehele kerststal in 2004 in zijn bezit gekregen, daar zijn vader de kerststal nooit meer opzette.

Eigenlijk is de levende kerststal van toen de aanleiding geweest tot de gekte van nu....

Jacques heeft tot dat hij het ouderlijk huis verliet de kerststal menige keren opgebouwd....

© 2014 by EDWIN KOSTER